RSS

Монголчлол

Мэдээлэлийн технологийн нэр томъёог монголчлохуй дор …. 🙂

Advertisements
 

One response to “Монголчлол

  1. T_s

    July 28, 2009 at 4:42 pm

    Програм хангамж монголчлол нь надад сонсогдохдоо одоо болтол монголд програмыг тийм байдлаар монгол болгоё гэсэн стандрад байхгүй гэсэн шиг билээ

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: