RSS

Application Settings ашиглах тухай

04 Jun

Нэгэн хэрэглэгчийн хүсэлтийн дагуу дараах зөвлөгөөг орууллаа. Удаасанд уучлаарай.
Мөн дээр нь Maya, 3d max – системүүдийн талаар мэдээ тус тусын хуудсан шинээр тавигдсан орж үзээрэй 😛

.NET дээр програм бичиж байхад янз бүрийн хэрэгцээгээр өгөгдөл хадгалах хэрэг гардаг. Жишээ нь өгөгдлийн сантай програмын хувьд Connectin String – ээ хадгалах нь тохиромжтой байдаг. Энэ өгөгдөлөө RunTime – ийн үед прожектын хаана ч дуудаж болдог давуу талтай.

Visual Basic дээр
Solutoin Explorer руу ороод өөрийн прожектийн дээр mouse 2 – оо дараад properties цонхыг нээж нэмэж хасна.
My.MySettings.Default.[хувьсагч] гэсэн хэлбэртэй байна.

Жишээ нь:
User төрөлтэй ApplicationPosition хувьсагч үүсгэн өгөгдөл хадгалж байна.
My.MySettings.Default.ApplicationPosition = Me.Location
My.MySettings.Default.Save()

Анхаар: Application төрөлтэй бол утгыг засах боломжгүй байдаг. Жишээ нь .NET дээр өгөглийн сантай өөрийн Tool – ээр нь холбоход Application төрөлтэй ConnectionString нэртэй хувьсагч автоматаар үүсэх ба түүний кодноос засаж чадахгүй.

Ашиглахдаа :
Dim int as Integer = My.MySettings.Default.ApplicationPosition /integer – төрөлтэй/

C# дээр
[Namespace].Properties.Settings.Default.[Хувьсагч] хэлбэртэй байх ба Namespace – ийн оронд өөрийн чинь үүсгэсэн application – ны namespace байна. Харин хувьсагч дээр хэдийг ч үүсгэсэн болох ба төрөл нь user төрөлтэй бол засаж болно. Үүсгэхдээ Solution Explorer -> Properties -> Settings.settings дээр doule click хийж ороод засаж, нэмж болно.

жишээ нь:
энд миний namespace project
хувьсагч нь ApplicationPosition
байсан гэж үзье.

User төрөлтэй ApplicationPosition хувьсагч үүсгэн өгөгдөл хадгалж байна.
using Project.Properties;
Settings.Default.ApplicationPosition = this.Location;
Settings.Default.Save();

Ашиглахдаа :
int location = Settings.Default.ApplicationPosition;

За амжилт 😀

Advertisements
 
2 Comments

Posted by on June 4, 2009 in .NET Visual studio, My

 

2 responses to “Application Settings ашиглах тухай

 1. bokhoo

  August 27, 2009 at 10:42 am

  яасан

   
 2. zxc

  August 27, 2009 at 10:33 am

  shal tenegin

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: