RSS

Visual Basic дээр Application Settings ашиглах тухай

06 Mar

.NET дээр програм бичиж байхад янз бүрийн хэрэгцээгээр өгөгдөл хадгалах хэрэг гардаг. Жишээ нь өгөгдлийн сантай програмын хувьд Connectin String – ээ хадгалах нь тохиромжтой байдаг. Энэ өгөгдөлөө прожектын хаана ч дуудаж болдог давуу талтай.

Жишээ нь:

User төрөлтэй ApplicationPosition хувьсагч үүсгэн өгөгдөл хадгалж байна.
My.MySettings.Default.ApplicationPosition = Me.Location
My.MySettings.Default.Save()

Анхаар: Application төрөлтэй бол утгыг засах боломжгүй байдаг. Жишээ нь .NET дээр өгөглийн сантай өөрийн Tool – ээр нь холбоход Application төрөлтэй ConnectionString нэртэй хувьсагч автоматаар үүсэх ба түүний кодноос засаж чадахгүй.

Ашиглахдаа :
Dim int as Integer = My.MySettings.Default.ApplicationPosition /integer – төрөлтэй/

За амжилт 😀

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 6, 2009 in My

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: